Bienvenue !

Tso-leerlingen vormen een diverse groep met uiteenlopende noden.
Quartier libre gaat de uitdaging aan en biedt leerlingen boeiende lessen met onderwerpen die perfect aansluiten bij hun studiekeuze en leefwereld, in een herkenbare structuur en met gevarieerde werkvormen.

In Quartier libre werken leerlingen in functie van doelgerichte communicatie. De bouwstenen (woordenschat, taalhandelingen en grammatica) om hiertoe te komen, ontdekken ze in lessen voorafgaand aan de finale productieopdracht. Doorheen het hele proces zijn er verschillende controlemomenten om na te gaan of leerlingen de leerstof beheersen.

Remediërings­pakketten op typische struikelblokken van de reeds geziene leerstof bieden de kans een eventuele achterstand weg te werken. Taalsterkere leerlingen kunnen hun kennis uitbreiden aan de hand van verschillende verdiepingstrajecten.

In Quartier libre tweede en derde graad gaat er extra aandacht naar de verschillende domeinen. In het leesdossier en het pakket met woordenschat­uitbreiding (vocdossiers) komen leerlingen in aanraking met vakspecifieke onderwerpen, bijbehorende taalhandelingen en woordenschat op maat van elk domein.

DE AUTEURS
Anke Baeyens, Sylvie Bonte, Mieke Boone, Delphine Butaye, Leen Carton, Niels Claeys, Julie Coussement, Frederik De Coensel, Ann-Sophie De Groote, Jeroen De Hert, Els Dens, Lieve Derez, Julie De Rouck, Jan De Waele, Sofie Du Rang, Liselotte Droeshout, Ann Everaert, Hilde Geldhof, Sarah Goethals, Anneleen Heuleu, Katrien ­Hardeman, Hanne Kerschot, Sarah Messiaen, Griet Redant, Maïté Rogissart, Sabine Rouseu, Pascale Scheir, Guy Senave, Ann Scheiris, Yseult Stiernet, Frederik Tack, Lien Trioen, Isabelle Van den Nest, Philippe Van der Avoort, Isabel Van Hamme, Loes Verheyen, An Vos, Fien Windels