Quartier libre

Quartier libre bestaat in de derde graad uit een leerwerkboek (livre de l’élève) en een leesdossier (Atouts). Aangezien de derde graad tso een zeer divers publiek omvat, werden er ook dossiers voorzien waarin de woordenschat en taalhandelingen van de verschillende domeinen worden uitgebreid.

Het leerwerkboek bestaat uit vijf Blocs. In deze hoofdstukken worden de leerlingen telkens grondig voorbereid op de
productieopdracht Défi. Ze ontdekken nieuwe woordenschat, taalhandelingen en grammatica en krijgen uitgebreid de kans om geziene items te herhalen.

derde graad

In Ressources wordt er gefocust op de nieuwe leerstof. Leerlingen ontdekken nieuwe woordenschat, taalhandelingen en grammatica en gaan hier meteen mee aan de slag. Na een korte drill- en transferfase, passen ze de leerstof meteen toe in communicatieve opdrachten.

In het remediëringspakket Tournevis krijgen leer­lingen extra oefenkansen op typische struikelblokken waarin zowel woordenschat en taalhandelingen als grammatica en werkwoorden aan bod komen.

In elk bloc werken de leerlingen toe naar Défi. Dit is een geïntegreerde productieopdracht waarin de leerlingen de nieuwe leerstof via een kort stappenplan toepassen in een realistische context. Ze krijgen telkens een duidelijk af­gebakende rol en een taak met een welbepaald doel.

Ressources

Ressources bevat nieuwe woordenschat, taal­handelingen en grammatica. Aan de hand van aantrekkelijke (semi-)authentieke documenten ontdekken leerlingen de nieuwe leerstof en worden gekende zaken opgefrist. Het gaat om bouwstenen die werden uitgekozen in functie van de geïntegreerde productieopdracht die ook meteen geïntroduceerd wordt bij de start van de les. Leerlingen weten dus perfect waar ze naartoe werken. Ressources bestaat telkens uit twee delen die samen een coherent geheel vormen. Aan de hand van banners wordt duidelijk gemaakt welke bouwstenen in elk deel behandeld worden en wat de leerlingen juist moeten kunnen aan het eind van de rit. In beide delen wordt regelmatig verwezen naar het remediëringspakket Retouches. Nadat ze de les doorlopen hebben, krijgen de leerlingen in Aperçu een overzicht van alle nieuwe leerstof. Het is dus glashelder wat ze precies moeten studeren. Dankzij de studietips in het overzicht weten leerlingen ook meteen hoe ze dit het best aanpakken. Tot slot volgen er na Aperçu nog extra oefeningen op woordenschat en grammatica.

Livre de l’élève

Retouches

Indien leerlingen nood hebben aan extra onder­steuning om de doelgerichte communicatie en de productieopdracht tot een goed einde te brengen, kunnen ze remediëren in de rubriek Retouches.
Hier vinden ze herhalingsoefeningen op reeds geziene leerstof. Aan het eind van deze rubriek vind je het onderdeel Erreurs courantes waar leerlingen aan de hand van gesloten oefeningen kunnen oefenen op het vermijden van frequent voorkomende taalfouten.

Appli

In Appli testen leerlingen hun ­kennis van zowel de nieuwe als de herhalingsleerstof. We starten telkens met gesloten oefeningen in context die leerlingen met een verbetersleutel zelfstandig kunnen corrigeren. We eindigen met een communicatieve opdracht. Wanneer leerlingen deze zelftoets goed doorstaan, zijn ze klaar voor de productieopdracht. Indien het resultaat tegenvalt, kunnen ze online remediëren.

Défi

Wanneer leerlingen aanbelanden bij de productieopdracht Défi, hebben ze een volledig traject doorlopen waarin ze heel wat leerstof (her)ontdekt en ingeoefend hebben. Ze bezitten nu alle relevante bouwstenen en zijn helemaal klaar om de uitdaging aan te gaan. Aan de hand van een bondige introductie worden de context, het doel van de opdracht en de rol van de leerling geschetst. Vervolgens voeren leerlingen de opdracht uit via het aangeboden stappenplan. Dit biedt leerlingen heel wat houvast maar laat ze ook voldoende vrij. Zo is het eindresultaat telkens anders.

Het leesdossier Atouts biedt een gevarieerd pakket
aan leesmateriaal. Naast een aantal algemene artikels vind je er vooral teksten op maat van elk domein. De behandelde thema’s werden zorgvuldig uitgekozen in functie van de doelgroep en sluiten aan bij de leefwereld van jongeren en het domein waarvoor ze hebben gekozen. De artikels worden vaak voorzien van interessante kaderstukken, technische fiches, recepten, trainingsschema’s ... Korte stukjes tekst met heel wat info die leerlingen boeit.

Een aantal artikels geven ook een inkijk in de ­carrière en/of het dagdagelijkse leven van professionals die erin geslaagd zijn om van hun droom hun beroep te maken. De artikels zijn even divers als de doelgroep en variëren in lengte en moeilijkheidsgraad. Dit biedt je heel wat differentiatiemogelijkheden. Daarnaast werden de belangrijkste artikels ingesproken door native speakers zodat deze kunnen beluisterd worden.

Leesdossier Atouts

Bij het leesdossier horen ook verwerkingsopdrachten. Deze staan op ­kopieer­fiches die je op Pelckmans Portaal terugvindt. Per artikel worden er een aantal receptieve en productieve opdrachten voorzien. Deze opdrachten zijn ­facultatief. Het leesdossier kan zowel voor puur leesplezier als voor het ­inoefenen van leesvaardigheid worden ingezet.

In de derde graad hebben leerlingen een duidelijke keuze gemaakt. Ze hebben een studierichting gekozen uit één van de domeinen en zullen zowel hun algemene kennis uitbreiden als vakspecifieke kennis en praktijkervaring opdoen. Met de Dossiers slaat Quartier libre de brug tussen het vakspecifieke van een domein en de Franse les. Leerlingen breiden hun kennis van het Frans uit binnen een context die hen volledig eigen is. Aan de hand van heel wat extra lees- en luistermateriaal en communicatieve opdrachten, leren leerlingen hoe ze zich in het Frans uitdrukken binnen hun domein. Wie aan de slag gaat met de Dossiers merkt dan ook dat het leerplezier en de motivatie van de leerlingen een echte boost krijgen.

De start van elk Dossier is telkens het begin van een nieuw verhaal waarin leerlingen binnen een realistische context heel wat vakspecifieke woorden­schat en taalhandelingen zullen (her)ontdekken en inoefenen. Al deze bouwstenen werden uitgekozen in functie van de productieopdracht die leerlingen op het eind van het Dossier zullen maken. Deze opdracht bestaat uit een concrete introductie waarin de context, het doel en de rol van leerlingen geduid worden. Het gaat om een voor hen herken-
bare situatie waarbinnen ze een welomlijnde opdracht zullen uitvoeren die past binnen hun domein. Nadien volgt nog een thematische woorden­lijst die kan geconsulteerd worden tijdens de les. Hier komen zowel geziene als nieuwe woorden aan bod.

Dossiers

Volgende Dossiers zijn beschikbaar:
Technique (STEM)
Sciences (STEM)
Construction (Bouwen en wonen)
Informatique (Economie en organisatie)

Tourisme (Economie en organisatie)
Arts (Kunst, creatie)
Sports (Sport)
Soins et santé (Zorg en welzijn)

Dossiers